MARCEL BREUER

Slika

UVOD

Marcel Lajos Breuer je bil modernist, arhitekt in oblikovalec pohištva madžarskega rodu. Kot mojster modernizma, je Breuer svoj kiparski izrazni jezik pridobljen v Bauhausu razširil v osebni arhitekturni stil, s katerim je postal eden najpopularnejših arhitektov na samem vrhu oblikovanja 20. stoletja. Med njegove najpomembnejše arhitekturne podvige štejemo stavbo UNESCO, muzejsodobne ameriške umetnosti Whitney, sedež IBM-a, La Gaude; kot oblikovalec pa je prepoznan predvsem zaradi stola  Wassily.

ŽIVLJENJEPIS

Slika 1: Marcel Breuer, okvirno 1930-40, portret

Marcel Lajos Breuer, svojcem znan po srednjem imenu Lajkó, je bil rojen v Pecsu na Madžarskem, 21. maja 1902.
Breuer je študiral na Bauhaus-u, kjer je srečal druge pomembne oblikovalcev 20. stoletja kot so Le Corbusier, Mies van der Rohe in Walter Gropius – slednji so imeli znaten vpliv na njegovo ustvarjalnost. Do leta 1935, ko je zapustil Nemčijo z namenom sodelovanja z Gropiusom v Londonu, je bil Breuer eden najslavnejših oblikovalcev v Evropi. Njegovo ime je zaslovelo predvsem po zaslugi njegovega izuma – cevastega kovinskega pohištva (tubular  furniture).

Slika 2: Mojstri Bauhausa, 1926, Dessau, Nemčija

Dve leti kasneje ga je Gropius povabil, da se pridruži fakulteti za arhitekturo Harvard, in med 2. Svetovno vojno sta skupaj razvila revolucionarno ameriško oblikovanje hiš, medtem ko sta predavala celotni generaciji arhitektov, ki so kasneje zasloveli.

Leta 1946 se je v New Yorku spremenila praksa rezidenčne arhitekture, ki se je končno razširila v javno arhitekturo; leta 1954 je začel s projektom za sedež UNESC-a v Parizu (leta 1954), in 1956 s projektom sakralne arhitekture – Saint John’s Abbey v Collegeville-u v Minnesoti.
Njegovo podjetje, stacionirano v New Yorku, je v naslednjih letih zamenjalo tri lokacije – z eno nogo je delovalo v Parizu, kjer je izvajal delo za kar sedem evropskih držav. V tem času je pridobil pet evropskih partnerjev.

Slika 3: Marcel Breuer, 1929, Flaine

Slika 4: Marcel Breuer, 1968, HUD, Washington

Leta 1968 se je lahko ozrl nazaj na pomembne monumente tistega časa, kot so na primer njegov New York’s Whitney Museum,

IBM-ov La Gaude  (njegova najljubša stvaritev), štab HUD-a in HEW-a v Washingtonu ter Flaine, smučarsko letovišče, kjer je zasnoval celotno vas v francoskih Alpah.

*Slika 5: Marcel Breuer, 1958-62, IBM France Research Center, La Gaude, Francija

Upokojil se je leta 1976; svoja zadnja leta je preživel v dolgi bolezni.
Umrl je 1. julija leta 1981.

DELA

Slika 6: Marcel Breuer, 1931, muzej Whitney, New York

New York’s Whitney Museum

Muzej je bil zasnovan v kolaboraciji s Hamilton Smith-om. Močna modernistična stavba v okolici opečnatih vrstnih hiš je delovala težka in tiha, celo vsiljiva v času nastanka leta 1966.

Slika 7: Marcel Breuer, muzej Whitney, 1931, New York

Slika 8: Marcel Breuer, 1931, muzej Whitney, New York

Eden od kritikov je trdil:
»Breuer’s building is now recognized as daring, strong, and innovative. It has come to be regarded as one of New York City’s most notable buildings and identified with the Whitney’s approach to art«.
»Breuerjeva stavba je zdaj priznana kot drzna, močna in inovativna. Velja za eno izmed najbolj prepoznavnih zgradb v New Yorku in bila opredeljena s pristopom Whitneyja k umetnosti «.

Slika 9: Marcel Breuer, 1925-26, stol Wassily

Stol ‘’Wassily’’: Stol znan tudi po imenu Model B3, je nastal med letoma 1925-1926, ko je bil Breuer na Bauhaus-u. Nasprotno pogostemu prepričanju, stol ni bil izdelan za ruskega slikarja Vasilija Kandinskega, ki je bil v času prisoten na fakulteti. Kandinsky pa je pravzaprav občudoval zasnovo in končni izdelek, in tako je Breuer izdelal kopijo za slikarjeve zasebne prostore. Stol je ime ‘’Wassily’’ dobil leta kasneje, ko ga je ponovno izdal italijanski izdelovalec pohištva, ki je izvedel za anekdotično povezavo med umetnikoma.

Slika 10: Marcel Breuer, 1925-1926, stol Wassily

Citat: “Mass production made me  interested in polished metal, in shiny and impeccable lines in space, as new components of our interiors. I considered such polished and curved lines not only symbolic of our modern technology but actually to be technology. ”

ZAKLJUČEK

Marcel Breuer se je uveljavil kot arhitekt in oblikovalec. Zaslovel je zaradi novosti, ki jih je vpeljal v svoja dela. Pomemben za razvoj svetovne arhitekture.

Citat: “Masovna proizvodnja je v meni vzbudila zanimanje za polirano kovino v sijajnih in brezhibnih linijah v vesolju, ki so kot nove sestavine naših notranjosti. Takšne polirane in ukrivljene linije sem opredelil ne le za simbol naše sodobne tehnologije, temveč za tehnologijo. ”

SUMMARY

Marcel Breuer was born in 1902 in Pecs, Hungary. He was a modernistic architect and furniture designer who extended the sculptural vocabulary he had developed in the carpentry shop at the Bauhaus into a personal architecture. That made him one of the world’s most popular architects at the peak of 20th-Century design.

His most important architectural designs are: building of the Whitney museum, HUD building, Hotel Flaine and the UNESCO building. The material he used for his buildings is mostly reinforced concrete.

Furthermore, Breuer designed a very well-known chair, named Wassily, also reffered to as the Model B3He, while studying at Bauhaus, Germany. The promiment Wassily chair is made of steel pipes and canvas.

Marcel Breuer died in July 1981. His partners kept offices going in his name and with his permission in Paris and New York for several years.

VIRI

BESEDILNI VIRI

Besedilo 1: Marcel Breuer, dwr.com. [Citirano 6.5.2015; 20.30]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://www.dwr.com/category/designers/a-c/marcel-breuer.do>

Besedilo 2: Marcel Breuer, marcelbreuer.org, [Citirano 6.5.2015; 20.30]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://www.marcelbreuer.org/Biography.html>

Besedilo 3: Wassily chair, en.wikipedia.org [Citirano 6.5.2015; 20.30]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://en.wikipedia.org/wiki/Wassily_Chair>

Besedilo 4: Whitney museum, whitney.org [Citirano 6.5.2015; 20.30]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://whitney.org/About/BreuerBuilding>

SLIKOVNI  VIRI

Slika 1: avtor neznan, Marcel Breuer: h_breuer_marcel, www.dwr.com/home?lang=en_US [Citirano 18.12.2016; 17.00]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://www.dwr.com/designer-marcel-breuer?lang=en_US> (PD)

Slika 2: avtor neznan, 1929, Mojstri Bauhausa www.ariehsharon.org/, [Citirano 18.12.2016; 17.07]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://www.ariehsharon.org/BauhausDessau/The-Bauhaus-Masters/16367108_9tKtxG> (PD)
Slika 3: 1960-82, Flaine ,

Slika 4: 1965-68, HUD, https://www.pinterest.com/, [Citirano 18.12.2016; 14:30]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://www.pinterest.com/pin/131871095316664681/> (PD)

*Slika 5: avtor neznan, 1958-62, IBM France Research Center, La Gaude, France http://fuckyeahbrutalism.tumblr.com/, [Citirano 18.12.2016; 17.33]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://fuckyeahbrutalism.tumblr.com/post/31538595603/ibm-france-research-center-la-gaude-france> (©)

*Slika 6: 1966, Ezra Stoller, Whitney Musem, http://whitney.org/, [Citirano 6.5.2015; 20.35]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://whitney.org/About/BreuerBuilding> (©)

*Slika 7: Ezra Stoller, 1931, Whitney Museum, http://whitney.org/, [Citirano 6.5.2015; 20.33]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://whitney.org/About/BreuerBuilding> (©)

Slika 8: Rory Hyde, 2007, Whitney Museum, https://www.flickr.com/, [18.12.2016; 18.13]. Dostopno na spletnem naslovu: <https://goo.gl/GvGhjL> (CC)

*Slika 9:  Thomas Dix: Wassily chairwww.design-museum.de/de/informationen.html  [Citirano 6.5.2015; 20.35]. Dostopno na spletnem naslovu: <http://www.design-museum.de/fileadmin/_migrated/pics/B3Wassily_Breuer_02.jpg> (©);

Slika 10: neznano. 2010. <www.bertrand-benoit.com.> Test8 [jpg]. [6. 1. 2016]<http://bertrand-benoit.com/blog/wassily-chair/> (PD)

*Opomba: Slikovna gradiva, ki so v tej spletni objavi citirana in so bila predhodno označena z avtorsko pravico Copyright (C), so v tej nalogi (spletni objavi) uporabljene zgolj za izobraževalni namen.

AVTORJI

BARTOL, Žiga, 2014-15;
JURKAS, Živa, 2015-16;
CVETKO, Bor, 2016-17;
DOLENC, Juš, 2017-18;
KOS, Pia, 2018-19